Consiliere

Urmatorul curs de formare va incepe in luna septembrie 2022.

Acest curs este adresat doar absolvenţilor facultăţilor de Psihologie.

Absolvenţii facultăţilor de medicina, filosofie, psihopedagogie, asistenţă socială, teologie pot urma cursurile ACPPB de Psihoterapie Psihanalitica (link aici).

Inscrierile au loc in perioada 1 martie – 29 iulie 2022.

Cererea de inscriere la curs se va face prin email la adresa asociatiadeconsiliere@gmail.com.
Cererea va contine un CV cu fotografie si o Scrisoare de intentie (in care prezentati motivatia dumneavoastra pentru a urma acest curs). Veti primi o confirmare a faptului ca am primit aplicatia dvs.

Data limita de depunere a cererilor de inscriere: 29 iulie 2022. 
Un interviu de selectie (realizat de un formator ACPPB) vor avea loc in lunile martie - iulie 2022, in functie de data la care trimiteti aplicatia. Programarile pentru interviuri se fac de catre ACPPB.
Un interviul dureaza aproximativ 30 de minute.
Taxa pentru interviu este de 100 de ron / interviu. 

Costul cursului teoretic: 370 Ron / luna (pentru 12-15 ore/lună) timp de 2.5 ani, 350 de ore in total.
 

Descrierea cursului : 

Pentru un numar limitat de cursanti din provincie sau din strainatate exista posibilitatea de urmarire a cursurilor online (pe aplicatia ZOOM). Deasemenea dezvoltarea personala se va putea realiza pe Skype/Zoom.
Cursurile (cu o durata de 12-  15 ore/lună timp de 2.5 ani) au loc în 2 zile de miercuri (sau de joi) pe lună, orele 17,00 – 20,00, şi într-o zi de sambătă pe lună, orele 10,00 – 13,00 sau 10,00 – 16,00, la sediul ACPPB din zona Banu Manta, sector 1.

Pe perioada pandemiei toate cursurile si activitatile ACPPB se realizeaza on-line (pe aplicatia ZOOM)

 • Modulul I cuprinde 350 de ore de seminarii teoretico-clinice (realizate in 2.5 ani, 28 de luni lucratoare)

- Modulul I se desfaşoară începând cu luna septembrie 2022. 
- Costul modulului I: 370 Ron / luna (pentru 12-15 ore/lună).

 • Modulul II minim 100 sesiuni individuale de dezvoltare personală (psihoterapie personală) cu unul dintre formatorii recunoscuţi de către ACPPB, sesiuni realizate în paralel cu modulul I. Modulul II trebuie început la cel mult 6 luni de la începerea modului I. 

- Este recomandat de către Colegiul Psihologilor ca orele de dezvoltare personală să aibă frecvenţa de minim o sesiune / saptămână cu un consilier/terapeut principal/specialist acreditat de Asociaţie.

Aceste cursuri sunt destinate obtinerii atestarii de Consilier Practicant emise de catre Colegiul Psihologilor din Romania. Pentru urmatoarea treapta (Consilier Specialist) formarea teoretico-clinica si dezvoltarea personala trebuiesc continuate:  cel putin 50 de ore de dezvoltare personala în plus faţă de cele 100 de ore realizate în cadrul primei trepte. Detalii mai jos la rubrica Nivelul de psiholog specialist în consiliere psihologică
 


Modulul I si II vor fi realizate online pe perioada pandemiei.

Pe viitor, candidatii din provincie sau din strainatate vor participa la cursuri utilizand aplicatia Zoom. ACPPB detine o aparatura performanta pentru asigurarea calitatii foarte bune a desfasurarii cursurilor online.

Formatorii pentru Modulul I sunt psihologi / consilieri / psihoterapeuţi principali acreditaţi de catre Colegiul Psihologilor din Romania, cu specializare în ţări ale Europei de Vest (a se vedea rubrica – Lista membrilor ACPPB - secţiunea Formatori)
 

Pentru înscrieri la interviul de selecţie trimiteţi un CV cu fotografie şi o scrisoare de intenţie (care sa raspunda la intrebarea: De ce doriti sa urmati acest curs?) până în data de 29 iulie 2022 prin email la adresa: asociatiadeconsiliere@gmail.com
 

Informaţii suplimentare: Corneliu Irimia, doctor in psihopatologie al Universitatii Paris 7, Denis Diderot, preşedinte ACPPB, email: asociatiadeconsiliere@gmail.com

Un nou curs de consiliere psihologică psihodinamică precum şi un nou curs de psihoterapie psihanalitică vor începe în luna septembrie 2022. 
 

 Programa de formare ACPPB

Asociaţia de Consiliere şi Psihoterapie Psihanalitică din Bucureşti (ACPPB) este o asociaţie profesională înfiinţată în anul 2005 şi acreditată de către Colegiul Psihologilor din România pentru a realiza formarea psihoterapeuţilor cu orientare psihanalitică precum şi a psihologilor în consiliere psihologică (cu orientare psihodinamică) (a se vedea site-ul internet al Colegiului Psihologilor din Romania la rubrica „Registrul Furnizorilor de Formare”). 

PROGRAMA DE FORMARE 
pentru obţinerea treptei de consilier practicant al ACPPB
(consiliere psihanalitică pentru adulţi)


Programa de formare este realizată în acord cu criteriile Colegiului Psihologilor din România.
Scopul cursului de formare pentru treapta
psihoterapeut practicant

La sfârşitul programului de formare participanţii 
- vor putea lucra în calitate de consilieri sub supervizare
- vor contribui la propria dezvoltare personală continuă în calitate de consilieri
- vor respecta standardele etice şi deontologice ale consilierii psihologice şi Codul Etic al Colegiului Psihologilor din Romania si al ACPPB.

Număr total de ore de curs teoretico-aplicativ: 350 de ore.

Programa de formare


Capitolul I: Modele teoretice ale psihoterapiei psihanalitice: Teoria freudiana, teoria relatiilor de obiect, psihanaliza relationala, intersubiectivism, psihologia sinelui (Heinz Kohut), teoria lui Winnicott.
Capitolul II: Teoria atasamentului si aplicarea ei in consilierea psihologica
Capitolul III: Terapia psihanalitica scurta

Capitolul IV: Concepte fundamentale în consilierea psihanalitică

Capitolul V: Metapsihologia simptomului si a bolii psihice. Teoria afectului.

Capitolul VI: Introducere in consilierea si psihoterapia psihanalitica

Capitolul VII: Psihopatologie Psihanalitică
Capitolul VIII: Tehnica consilierii psihanalitice
Capitolul IX: Personalitatea, competenţele şi atitudinile consilierului
Capitolul X: Dificultăţi ale muncii de consilier
Capitolul XI: Practica la spitalul de psihiatrie, in protectia copilului si familiei sau in cadrul ACPPB - Atelierului de interpretare a visului.

 

Cursantii au posibilitatea de 4-6 ori pe an sa participe la seminarii sustinute de formatori din strainatate : Anglia, Franta, Israel. (a se vedea rubrica Evenimente)

ACPPB organizeaza trimestrial work shop-uri (acreditate de catre Colegiul Psihologilor) de Psihologie Clinica, Psihoterapie, Dezvoltare personala de grup.

Competenţele cheie ale consilierului
- evaluarea cererilor / problemelor clientului;
- conceptualizarea psihologică a problemelor clientului;
- intervenţii individuale;
- relaţia terapeutică;
- evaluarea procesului de consiliere şi a rezultatelor acestuia

Metode pedagogice utilizate

 • Interpretarea şi comentarea unor inregistrari video a consultatiilor sustinute de mari terapeuti (peste 50 de ore de consultatii traduse in limba romana)
 • Vizionare si dezbatere asupra unor consultatiilor filmate sustinute de formatorii asociatiei
 • Lucru în grupuri mici
 • Intervenţii interactive 
 • Studii de caz
 • Joc de rol
 • Suporturi de curs
 • Analiza practicii
 • Supervizarea

 


Care sunt punctele forte ale formarii in cadrul ACPPB?

  • Asociaţia are deja o bogată experienţă de formare. Începând cu anul 2005, programele ACPPB de formare profesională au inclus peste 500 de persoane.
  • Echipa de formatori a ACPPB cuprinde psihologi principali / formatori / supervizori, cu formare teoretică şi clinică postuniversitară în psihanaliză, psihoterapie şi psihopatologie – la nivel de master şi doctorat – realizată în România şi în Franţa. Formatorii ACPPB contribuie cu bogata lor experienţă la procesul de transmitere a competenţelor teoretice şi clinice.
  • ACPPB este o asociaţie acreditată de Colegiul Psihologilor din România pentru formarea de bază şi continuă, cu orientare psihodinamică, atât a psihoterapeuţilor cât si a consilierilor în psihologie. Aceasta asigură candidaţilor certitudinea că vor putea lucra autorizat după încheierea formării profesionale în cadrul ACPPB.
  • Metodele de formare – moderne, interactive – îmbină rigoarea şi supleţea: prezentarea de materiale video (peste 50 de ore de materiale video traduse in limba romana), discuţii de caz, dezbateri teoretice, lucru în grupuri mici, joc de rol, supervizare, precum şi o bibliografie bogată pusă la dispoziţia cursanţilor (în limbile romană, engleză, franceză) pornind de la scrierile celor mai importanţi autori europeni şi americani.
  • Seriozitatea echipei de formatori, interes pentru dezvoltarea personală a candidaţilor, supervizarea de bună calitate a activităţii lor profesionale, consultanţa adresată candidaţilor pe întreaga durată a procesului de formare profesională.
  • O atmosferă de lucru colegială, bazată pe respectul adresat cursanţilor, pe încurajarea participării active la procesul de formare, pe crearea unui mediu favorabil dezvoltării profesionale a candidaţilor şi membrilor ACPPB.
  • Posibilitatea realizării unei practici profesionale conform standardelor naţionale şi internaţionale si ale şi psihoterapiei psihanalitice și consilierii psihodinamice (in spitale de psihiatrie, institutii de protectia copilului si familiei).
  • ACPPB este membru plin (Full membership) al Federaţiei Europene de Psihoterapie Psihanalitică - http://www.efpp.org/

Viziunea noastra asupra transmiterii consilierii psihanalitice

Formarea in ACPPB nu este reprezentata doar de transmiterea unor procese cognitive si a unei expertize clinice ci si de o initiere in comunitatea morala si sociala a consilierilor. Formarea consilierilor nu este doar un proces de achizitionare de cunostinte ci si un proces creativ de devenire care ofera accesul la lumea interna a pacientilor si la un mod de viata autentic al psihologilor.


Metode de formare unice in peisajul consilierii si psihoterapiei psihanalitice romanesti:

  • Interpretarea şi comentarea unor inregistrari video a consultatiilor sustinute de mari terapeuti (peste 50 de ore de consultatii traduse in limba romana)
  • Vizionare si dezbatere asupra unor consultatiilor filmate sustinute de formatorii asociatiei

 

 

Precizări suplimentare legate de cursurile de formare

 Cursurile se desfăşoară la sediul din ACPPB din zona Banu Manta, sector 1, Bucureşti. 

 • Un interviu de selectie cu candidaţii, viitori cursanţi, pentru o cunoaştere reciprocă, va avea loc on-line (numai cu o programare telefonică prealabilă realizată de catre ACPPB). 
 • În primul trimestru de curs este necesară plata unei taxe administrative de 80 ron. 
 • În cadrul ACPPB, dezvoltarea personală este realizată prin psihoterapie individuală, minim 100 de ore pentru prima treaptă de specializare. Psihoterapia individuală se realizează cu un membru formator al ACPPB. O listă a formatorilor ACPPB şi datele de contact va fi înmânată cursanţilor la cererea acestora; ei isi vor putea alege terapeutul formator pentru dezvoltarea personală. 
 • Se recomandă ca un cursant să nu participe la cursurile teoretice susţinute de terapeutul său. Cursurile respective vor fi recuperate când modulul la care cursantul a lipsit va fi realizat de către un alt formator. 
 • Modulul teoretic este absolvit dacă cursantul participă la cel puţin 80% din ore. Numărul de ore total este de 350. Numarul total de absenţe admise: 70 de ore. 

 


Lista comitetelor profesionale ale ACPPB:

 • 1. Comitetul de Formare (constituit din membrii formatori)
 • 2. Comitetul de Etică

Lista membrilor Comitetului de Formare:
1. dr. psih. Corneliu Irimia, psiholog principal, supervizor
2. Magdalena Ionescu, psiholog principal , supervizor
3. dr. psih. Daniela Luca, psiholog principal, supervizor
4. Andrei Constantinescu, psiholog principal, supervizor
5. dr. psih. Matei Georgescu, psiholog principal, supervizor

Coordonatorul Programului de Formare în Psihoterapie Psihanalitică şi a Programului de Formare în Consiliere psihologică psihodinamică este Corneliu Irimia.

Lista membrilor Comitetului de Etica:
1. Corneliu Irimia, psiholog principal
2. Magdalena Ionescu, psiholog principal
3. Daniela Luca, psiholog principal
4. Andrei Constantinescu, psiholog principal

5. Matei Georgescu, psiholog principal

Comitetul de Etică al ACPPB are ca misiune urmărirea respectării Codului Etic de către membrii ACPPB şi propune sanctiuni în cazul încălcării Codului Etic.

 

REGULAMENT DE FORMARE 
- CONSILIERE PSIHOLOGICA -

 • ACPPB este o asociaţie de consiliere cu orientare psihodinamică precum şi de psihoterapie psihanalitică.

Paşi în obţinerea atestării de consilier în psihologie
1. Obţinerea informaţiilor de bază necesare pentru candidaţi (site ACPPB si prin email);
2. Verificarea de către candidat a îndeplinirii criteriilor minime pentru începerea unui program de formare;
3. Interviuri de selectie. 
4. Întâlniri regulate cu formatorii, supervizorii, coordonatorul programului de formare;
5. Evaluarea în faţa Comisiei de Formare a asociaţiei (comisie din care nu face parte psihoterapeutul formator cu care candidatul şi-a realizat psihoterapia personală).
 


Condiţii minime preliminarii pentru înscrierea în ACPPB:

 • Absolvirea, cu diplomă de licenţă a facultaţii de Psihologie

Aplicantii care nu au absolvit o facultate de Psihologie (absolvenţii facultăţilor de medicina, filosofie, psihopedagogie, asistenţă socială, teologie) pot urma cursurile ACPPB de Psihoterapie Psihanalitica (link aici).

 • Prezentarea către Comisia de Formare a unui dosar care să cuprindă:
 • Acceptul Comisiei de Formare care este dat în urma unor interviuri de selectie cu candidatul.

Etapele (nivelurile) atestării în consiliere psihologică 


a. Nivelul de psiholog practicant în consiliere psihologică

Un număr de 350 de ore trebuie obţinute direct prin formare în cadrul ACPPB (realizate in decursul a 2.5 ani, 28 luni, de curs teoretic).

Un minim de 100 de ore de dezvoltare personală / psihoterapie individuală. 

Notă:  Frecvenţa sesiunilor de psihoterapie individuală este de minim o sesiune de 45 de minute / saptămană; 

b. Nivelul de psiholog specialist în consiliere psihologică
Atestarea la nivelul de psiholog practicant autonom în consiliere psihologică presupune:

 •  Atestatul de psiholog practicant în consiliere psihologică; 
 •  Continuarea psihoterapiei personale (numarul minim de sedinte este de cel putin 50 de ore în plus faţă de cele 100 de ore realizate în cadrul primei trepte). 
 •  Realizarea a 100 de ore de supervizare (doua supervizari de un an fiecare).
 • 5 ani de practica ca si consilier
 • Master in psihologie clinica
 • Calitatea de membru al ACPPB


Supervizarea activităţii se va realiza individual sau în grup cu un supervizor al ACPPB. Frecvenţa orelor de supervizare: o şedinţă / săptămână timp de 1 an pentru fiecare din cele doua supervizari. 

Comisia Clinică a Colegiului Psihologilor din România va elibera atestatul de psiholog specialist în consiliere psihologică pe baza certificatului/diplomei eliberate de asociaţia formatoare acreditată de CPR, pe care este trecut nivelul de competenţă – consilier specialist.

 • Metoda de evaluare pentru fiecare treapta este portofoliul: 

  - Fiecare candidat va elabora un portofoliu pe care îl va prezenta în faţa Comisiei de Formare şi pe care îl va susţine oral, punând în valoare cunoştinţele, competenţele şi abilităţile formate şi demonstrând atingerea obiectivelor de referinţă. 
  - În portofoliu se includ: un eseu teoretic pentru prima treapta sau cele doua studii de caz din perioada supervizarii pentru cea de a doua treapta
  - În aprecierea finala se va ţine seama de participarea activă a cursantului la cursurile teoretice şi la orele de supervizare.
  - În urma evaluarii pozitive, cursantul va primi o atestare eliberată de ACPPB (în funcţie de etapa în care se află consilierul).

 

Retragerea atestatului
Toate categoriile de atestare au o valabilitate de 7 ani de la data acordării lor. După încheierea acestei perioade, Comisia de Formare ACPPB poate prelungi (pe o perioada de încă 7 ani) sau retrage atestatul unui consilier.

Condiţii minime pentru prelungirea certificării:
a) Existenţa unei practici continue de consiliere;
b) Plata cotizaţiei lunare;
c) Existenţa unei stări de sănătate somatică şi psihică corespunzătoare practicării consilierii;